De aanmeldprocedure is hieronder schematisch weergegeven. De doorlooptijd van deze procedure kent drie factoren: 

1.      De tijd die decentrale cao-partijen nodig hebben om zich in een verzamel-cao te verenigen.
2.      De logistieke doorlooptijd om de cao’s te verzamelen en te laten onderteken door de cao-partijen.
3.      De ongeveer drie maanden die nodig zijn voor het AVV-proces, waarin ook de tijd voor het indienen en beantwoorden van bedenkingen is opgenomen.

Gedurende de drie maanden van het AVV-proces kunnen bedrijven die de overeenkomst tot deelname aan de PAWW-cao’s hebben ondertekend zich actief aanmelden via het portaal van Stichting PAWW.
Zij maken een account en kunnen via dit portaal – vanaf het moment dat de verzamel-cao is ingegaan - maandelijks  aangifte  doen van de bijdragen aan de PAWW. De ingangsdatum van de verzamel-cao is bepalend voor de start van het eerste aangiftetijdvak. Bedrijven ontvangen een herinnering voor de uiterste aangiftedatum behorend bij een tijdvak van de geavv’de verzamel-cao.

De afdracht van bijdragen dient voor het einde van een aangiftetijdvak plaats te vinden. Bedrijven die zich op het moment van de AVV-datum nog niet zelf hebben aangemeld (en die daarom nog geen account hebben), krijgen alsnog een uitnodiging voor registratie en het aanmaken van een account via de Uitvoerder van Stichting PAWW. 

 

Benieuwd naar het proces "van overeenkomst naar AVV PAWW"?
Hierin legt Stichting PAWW kort de vervolgstappen in het AVV-proces uit, waaronder de digitale ondertekening van de verzamel-cao PAWW.

  Verwante koppelingen