Per 1 juni valt een nieuwe verzamel-cao onder de regeling. Het gaat om de verzamel-cao voor Banken en Verzekeraars. Vanaf die datum vallen 185.000 deelnemers onder de regeling. 

Hier treft u het actuele overzicht van aanvragen tot deelname aan die zijn ingediend bij SZW voor het algemeen verbindend verklaren van de verzamel-cao. We verwachten dat per september’18 het aantal deelnemers onder de regeling is gegroeid tot om en nabij de 1 miljoen.

  Verwante koppelingen