Wie zijn betrokken bij de organisatie van de PAWW?

  • Stichting van de Arbeid (StvdA): brengt aanbevelingen uit aan decentrale cao-partijen.
  • Decentrale cao-partijen: maken cao-afspraken tussen werknemers en werkgevers.
  • Stichting PAWW: legt de afspraken over de PAWW vast en beheert de ingehouden bijdragen voor de PAWW. 
  • Raet: voert operationele werkzaamheden uit in naam en opdracht van Stichting PAWW.
  • Werkgevers: verzorgen aangifte en afdracht van de bijdragen die ingehouden worden op het brutoloon van werknemers.
  • Werknemers: betalen de PAWW-bijdrage.
  Verwante koppelingen