Sociaal akkoord
In het Sociaal Akkoord 2013 hebben werknemers- en werkgeversorganisaties afgesproken op cao-niveau een private aanvulling van maximaal 14 maanden WW te introduceren. Met deze aanvulling is het WW recht voor werknemers weer hersteld tot het niveau van 31 december 2015. Het Kabinet heeft toegezegd dat de cao-afspraken in beginsel algemeen verbindend worden verklaard.

Wijzigingen in WW
Per 1 januari 2016 zijn in de wettelijke WW- en loongerelateerde WGA-uitkeringen wijzigingen doorgevoerd.  

Opbouw:

  • Vanaf 1 januari 2016 bouw je vanaf het 10e jaar een halve maand WW-recht op. Tot en met het 10e dienstjaar blijft dat een maand per dienstjaar.
  • Het opgebouwd arbeidsverleden tot 2016 blijft bestaan als grondslag voor je WW recht. Elk jaar arbeidsverleden voor 2016 geeft recht op één maand WW.

Duur:

  • De maximale WW-duur wordt geleidelijk ingekort van 38 naar 24 maanden.
  • De overgangsregeling is dat deze afbouw plaatsvindt met 1 maand per kwartaal, van 1 januari 2016 tot 1 juli 2019 (14 kwartalen).

Hoogte:

  • De hoogte van de WW blijft ongewijzigd, dat wil zeggen, loongerelateerd.

Oplossing
De PAWW is ontwikkeld om de Private Aanvulling van de WW en loongerelateerde WGA te realiseren.

  Verwante koppelingen