Doel
Stichting PAWW draagt zorg voor een toekomstbestendige uitvoering van de door sociale partners overeengekomen PAWW-uitkering ten behoeve van werknemers.

Kernwaarden
Stichting PAWW heeft een sociaal karakter en werkt zonder winstoogmerk. Naast toekomstbestendig zijn de overige kernwaarden transparant, compliant, klantgericht, betrouwbaar, integer, (kosten-)efficiënt, oprecht en rechtvaardig.

Verantwoordelijkheid
Het bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor het realiseren van het doel van Stichting PAWW. Bij het besturen worden de belangen van directbetrokkenen evenwichtig afgewogen, de kernwaarden gehanteerd en wordt verantwoording afgelegd aan de directbetrokkenen. De statuten en geldende wet- en regelgeving worden daarbij in acht genomen.

Ambitie
De ambitie van het bestuur is een succesvolle en toekomstbestendige in- en uitvoering van de PAWW. Het bestuur onderkent daarbij de volgende succesgebieden bij de bedrijfsvoering: het besturen zelf, marktbenadering en de communicatie met de directbetrokkenen, de financiën, de operatie, de risico’s en het leren/verbeteren.

Samenstelling
Het bestuur bestaat, in overeenstemming met de statuten, uit vertegenwoordigers van de sociale partners. De huidige samenstelling is:

Ton de Rijk
Benne van Popta 
Marcel Hulsegge     

Bestuursberichten
Hier vindt u de bestuursberichten van Stichting PAWW.

  Verwante koppelingen