Aantal Werklozen en wettelijke WW-uitkeringen
In juni 2018 telt Nederland 354 duizend werklozen (15 tot 75 jaar seizoen gecorrigeerd). Dit is 3,9% van de 9 miljoen tellende beroepsbevolking. De trend is dalend vanaf begin 2014.

Het aantal lopende wettelijke WW-uitkeringen (15 jaar tot AOW-leeftijd) is 288 duizend. In percentage van de beroepsbevolking ontvangt 3,2% een WW-uitkering. Het aantal toekenningen en beëindigingen van wettelijke WW-uitkeringen is in 2017 respectievelijk 390 duizend en 427 duizend. Voor 2018 worden 327 duizend toekenningen verwacht en 364 duizend beëindigingen. Ondanks de dalende trend gaat het toch om veel mensen die kort of lang voor hun inkomen afhankelijk zijn van de WW.

Kortere duur van de wettelijke WW
Op 1 januari 2016 is de vermindering van de opbouw en duur van de wettelijke WW ingegaan. Voor een werkloze werknemer ontstaat het effect op het moment van toekenning van een nieuwe uitkering.

Bij een arbeidsverleden van meer dan 10 jaren kreeg je voor 2016 een langere maximale duur dan vanaf 1 januari 2016 het geval zal zijn. Op basis van de jaarcijfers van 2015 en 2016 wordt verwacht, dat:

  • 2/3 van de toekenningen een lagere maximale duur zal kennen (uitkeringen > 10 mnd.)
  • 1/3 van de toekenningen zal worden afgebouwd naar maximaal 24 maanden. (Uitkeringen > 24 mnd.)

Om de regeling niet met een klap in te voeren is een overgangsmaatregel ingevoerd voor de afbouw van de wettelijke WW. Gedurende die overgangsmaatregel, wordt het effect op de maximale duur steeds groter. De mogelijke vermindering van de duur van de wettelijke WW-uitkering na 1 januari 2016 ten opzichte van voor 1 januari 2016 is minimaal een ½ maand en wordt maximaal 14 maanden.

Betekenis voor deelnemers aan de PAWW
Werknemers die werkloos worden kunnen aanspraak maken op een PAWW-uitkering. Voorwaardelijk is dat en op dat moment onder de werkingssfeer van een PAWW-verzamel-cao, tegen het einde van de wettelijke WW- of WGA-uitkering. Zo wordt een inkomensval als gevolg van de vermindering van de wettelijke duur gecompenseerd.

Meer informatie over de arbeidsmarkt treft u op www.werk.nl of www.uwv.nl

  Verwante koppelingen