Aantal Werklozen
In maart 2017 telt Nederland 463 duizend werklozen (15 tot 75 jaar seizoen gecorrigeerd). Dit is 5,1% van de 9,0 miljoen tellende beroepsbevolking. De trend is dalend.

Aantal wettelijke WW-uitkeringen
Eind maart 2017 is het aantal lopende wettelijke WW-uitkeringen (15 jaar tot AOW-leeftijd) 415 duizend. In percentage van de beroepsbevolking ontvangt 4,6% een WW-uitkering.  

Het aantal uitkeringen daalt minder snel dan die van het aantal werklozen. Het UWV verwacht desondanks dat het aantal lopende uitkeringen in de loop van 2017 onder de 400 duizend uitkomt.

Betekenis voor de uitkeringen en het bijdragepad van de PAWW
De PAWW maakt voor de prognose van PAWW-uitkeringen en de jaarlijkse vaststelling van het bijdragepad gebruik van de verwachting van het aantal lopende wettelijke WW-uitkeringen. De ontwikkeling van de werkelijke aantallen wijkt op dit moment in geringe mate af van de verwachting in het basisscenario zijnde 408 duizend (4,5% van de beroepsbevolking).     

Aantal nieuwe wettelijke WW-uitkeringen en effect kortere duur  
Op 1 januari 2016 is de vermindering van de opbouw en duur van de wettelijke WW ingegaan. Het effect daarvan voor werkloze werknemers ontstaat op het moment van toekenning van nieuwe uitkeringen. Over 2014, 2015 en 2016 zijn respectievelijk 605 duizend, 584 duizend en 491 duizend nieuwe wettelijke WW-uitkeringen verstrekt. Voor 2017 is de prognose van het UWV 437 duizend.

Alle toekenningen langer dan 10 maanden zullen een kortere maximale wettelijke duur kennen dan voor 1 januari 2016. Op basis van de jaarcijfers over 2014 en 2015 wordt verwacht, dat:

  • 2/3 van de toekenningen een lagere maximale duur zal kennen (uitkeringen > 10 mnd.)
  • 1/3 van de toekenningen zal worden afgebouwd naar maximaal 24 maanden. (Uitkeringen > 24 mnd.)

Wanneer de overgangsmaatregel voor afbouw van de wettelijke WW afloopt, zal het effect op de maximale duur steeds groter worden. De mogelijke vermindering van de duur van de wettelijke WW-uitkering na 1 januari 2016 ten opzichte van een toekenning van voor 1 januari 2016 is minimaal een ½ maand en wordt maximaal 14 maanden.

Betekenis voor uitkeringsduur WW deelnemers aan de PAWW
Werknemers die werkloos worden en op dat moment vallen onder de werkingssfeer van een PAWW-verzamel-cao, kunnen aanspraak maken op een PAWW-uitkering tegen het einde van de wettelijke WW- of WGA-uitkering. Zo wordt een inkomensval als gevolg van de vermindering van de wettelijke duur gecompenseerd.

Meer informatie over de arbeidsmarkt treft u op www.werk.nl of www.uwv.nl

 

 

  Verwante koppelingen