Hoe wordt gecommuniceerd over de PAWW-regeling?
Hoe wordt de werkgever geïnformeerd over de PAWW?
Hoe worden werknemers geïnformeerd over de PAWW?
Welke middelen worden ingezet om de doelgroepen te bereiken?

Hoe wordt gecommuniceerd over de PAWW-regeling?
De communicatie met de verschillende doelgroepen is voornamelijk digitaal. De PAWW-website bevat vrijwel alle informatie en vragen over de PAWW-regeling.

Hoe wordt de werkgever geïnformeerd over de PAWW?
Nadat decentrale cao-partijen een overeenkomst tot deelname aan de PAWW hebben verzonden kunnen werkgevers zich aanmelden via www.spaww.nl op basis van de berichtgeving over deelname aan de PAWW door de cao-tafel.

Stichting PAWW stuurt een welkomstbericht gericht aan de werkgevers die zich in de tussentijd nog niet hebben aangemeld. Dit bericht wordt verstuurd naar de werkgevers die horen bij de betreffende sector op basis van gegevens zoals die zijn doorgegeven via UWV. In de uitnodiging wordt de werkgever geïnformeerd over het registratieproces en wordt tevens aangegeven wat van de werkgever verwacht wordt.

Hoe worden werknemers geïnformeerd over de PAWW?
Werknemers en werknemersorganisaties kunnen informatie over de PAWW terugvinden op deze website (www.spaww.nl) De werknemersorganisaties informeren daarnaast hun leden. Ook is informatie te vinden op de site van Stichting van de Arbeid: www.stvda.nl.

De deelname aan de PAWW wordt door cao-partijen vastgelegd in een overeenkomst tot deelname aan de PAWW. De cao-partijen en de werkgevers informeren de betrokken werknemers over de cao (zoals ook het geval is bij de reguliere arbeidsvoorwaarden-cao’s)

Welke middelen worden ingezet om de doelgroepen te bereiken?
De communicatie met de doelgroepen verloopt vooral digitaal. De belangrijkste middelen hierbij zijn e-mailberichten en de PAWW-website. In het PAWW- portaal heeft iedere doelgroep toegang tot een persoonlijke omgeving voor het uitvoeren van specifieke handelingen.

 

  Verwante koppelingen