Onder wiens toezicht staat het fonds?
Stichting PAWW staat onder toezicht van centrale werknemers-en werkgeversorganisaties. Het bestuur van Stichting PAWW legt in haar jaarverslag verantwoording af aan deze organisaties en aan cao-partijen. Bovendien wordt jaarlijks een door een accountant gecontroleerde jaarrekening overlegd aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarbij wordt gecontroleerd of er prudent met de gelden wordt omgegaan.

Verzorgt Stichting PAWW presentaties en toelichtingen bij commissies, brancheverenigingen en bijvoorbeeld cao-collectieven?
Stichting PAWW verzorgt toelichtingen on- en offline (op locatie) voor haar doelgroepen. Zij toetst verzoeken voor externe optredens op grond van de impact of schaalgrootte van de bijeenkomst en hoe het onderwerp kan bijdragen aan de verspreiding van het gedachtengoed over de PAWW en de soepele implementatie daarvan. Stichting PAWW neemt in die gevallen rechtstreeks contact met u op.

Klik hier voor meer informatie over het bestuur

  Verwante koppelingen