Wie beoordeelt de PAWW-aanvragen voor uitkeringen?
Hoe worden de aanvragen beoordeeld?
Hoe gaat de klant over van UWV naar de uitvoeringsorganisatie PAWW?

Wie beoordeelt de PAWW-aanvragen voor uitkeringen?
De beoordeling van de aanvragen tot een PAWW-uitkering wordt afgehandeld door Stichting PAWW. De benodigde gegevens hiervoor worden - voor zover de Wet Bescherming Persoonsgegevens dit toestaat - door UWV aangeleverd.
Het gaat dan bijvoorbeeld om:

  • De hoogte van de genoten wettelijke uitkering;
  • De einddatum van de wettelijke uitkering;
  • De duur van de wettelijke uitkering;

Voor zover er voor de beoordeling aanvullende informatie noodzakelijk is die niet door UWV aangeleverd kan worden, zal Stichting PAWW deze opvragen bij de aanvrager.

Hoe worden de aanvragen beoordeeld?
UWV en Stichting PAWW wisselen zoveel mogelijk gegevens uit binnen de regels van de privacywetgeving. Stichting PAWW geeft inzicht in de gegevens waarover zij de beschikking hebben en zullen zo nodig aanvullende informatie opvragen bij de betrokken aanvrager voor een uitkering om uiteindelijk een beslissing tot uitkering te kunnen nemen.

Hoe gaat de klant over van UWV naar de uitvoeringsorganisatie PAWW?
De uitkeringsgerechtigde kan zich vanaf een maand voor beëindiging van de wettelijke uitkering aanmelden op de site van Stichting PAWW. Daarna kan pas gegevensuitwisseling plaatsvinden, zodat de overgang zo soepel mogelijk gaat en de uitkering voor de werknemer zonder onderbreking blijft doorlopen. Het is dus van belang om op tijd een aanvraag in te dienen en de gevraagde gegevens zo spoedig mogelijk aan te leveren. Uiterlijk drie jaar na beëindiging van de WW vervalt het recht op de PAWW.

  Verwante koppelingen