Hoe worden de werkgevers geregistreerd?
Wie levert de gegevens voor de registratie van de werkgevers?
Hoe meldt een werkgever zich aan voor de PAWW?

Hoe worden de werkgevers geregistreerd?
Stichting PAWW maakt afspraken met UWV over het aanleveren van gegevens van werkgevers. Zodra de verzamel-cao over de PAWW-afspraak van kracht is, start de gegevensuitwisseling met UWV. Stichting PAWW actualiseert het bestand met deelnemende werkgevers maandelijks. Een werkgever kan zich ook zelfstandig registreren via het portaal of na contact met de servicedesk van Stichting PAWW.

Wie levert de gegevens voor de registratie van de werkgevers?
De gegevens die nodig zijn voor de registratie van de werkgevers worden geleverd door UWV.

Hoe meldt een werkgever zich aan voor de PAWW?
Werkgevers die gebonden zijn aan een verzamel-cao met daarin de PAWW-afspraak ontvangen een uitnodiging tot aansluiting bij Stichting PAWW. De werkgever kan zich via het PAWW-portaal aanmelden. In het portaal staat beschreven hoe de werkgever aangifte doet.

  Verwante koppelingen